NATUURGENEESKUNDE MARLY
Copyright © 2017 by Natuurgeneeskunde Marly
Edukinesiologie


Woordblind - Leefblind

Woordblind worden hele groepen kinderen en volwassenen genoemd die moeilijkheden ondervinden bij het leren lezen en  
schrijven...

Hersenhelften

Dyslexie is over het algemeen genomen geen beschadiging in de hersenen, maar het onvermogen van de beide hersenhelften om  
onder invloed van bijvoorbeeld stress samen te werken. Woordblindheid heeft dan ook niets te maken met intelligentie.
Onze hersenen bestaan uit twee delen: een linker- en een rechterkant, welke verbonden zijn door een zenuwbalk. Deze  
zenuwbalk zorgt dat de informatie van de ene hersenhelft naar de andere kan gaan. Onze linkerhersenhelft bevat ons taal-,  
spraak- en rekencentrum. Deze kant is continu aan het redeneren en oordelen. Met onze rechterhersenhelft zien wij de dingen in  
zijn geheel. Hier zetelt onze creativiteit, muzikaliteit en oriŽntatie in de ruimte, dus ons bewegen.

Vaak voorkomende verschijnselen

    -Moeilijkheden met leren lezen: Het omdraaien van woorden en/of letters, het overslaan van woorden of iets anders lezen       
     dan er staat. In het Voortgezet Onderwijs geeft dat problemen met vreemde talen.
    -Concentratieproblemen: Deze kinderen of volwassenen zijn vaak snel afgeleid.
    -Links/rechts coŲrdinatie: Men heeft in zijn geheel geen gevoel voor links of rechts in diverse situaties.
    -Onzeker bewegingspatroon
    -Een afwijkend dominantiepatroon van oog, oor, hand en voet
    -Bijkomende verschijnselen: onzekerheid, faalangst, schaamte en allergieŽn.

De oorzaak van dyslexie ligt in het niet goed samenwerken van de beide hersenhelften onder stress. Alleen onder stress gaan de  
hersenen dus blokkeren. De zenuwbalk tussen de twee hersenhelften functioneert niet meer als brug, doch als blokkade.  
Edukinesiologie test of er sprake is van een blokkade en wanneer ze optreedt.

Werkwijze

De edukinesiologie maakt gebruik van spiertesten om bij woord-, leer- en leefblinde mensen te testen waar de oorzaak ligt van  
de moeilijkheden. Aan die oorzaak wordt gewerkt door middel van oefeningen die opgesteld en thuis afgewerkt kunnen worden.  
Zoín oefenperiode bedraagt ongeveer zes weken en vervolgens wordt er weer getest. Meestal omvat het totale programma 4 ŗ 5  
bezoeken aan een edukinesiologe.