NATUURGENEESKUNDE MARLY
Copyright © 2017 by Natuurgeneeskunde Marly
Psychodrama


Psychodrama is een manier waarbij problemen en klachten door middel van rollenspellen worden uitgezocht en veranderd. Dit  
kunnen problemen met jezelf zijn, maar ook problemen met anderen.

Methodes die ik hierbij gebruik zijn:

    -De Stad van Axen (Klik hier voor meer informatie)
    -Het kernkwadrant
    -Stijlen van leiderschap
    -Conflicthantering

Psychodrama is een zienswijze op menselijk gedrag. Dat wil zeggen: mensen passen zich niet domweg aan, maar vragen zich af  
wat zinvol is. Psychodrama bevordert het vermogen van de deelnemers om zowel persoonlijk als beroepsmatig creatiever met  
situaties, met anderen en met zichzelf om te gaan.
Het is ook een werkvorm die mensen helpt om meer zicht te krijgen op hun eigen gedrag. Veel mensen verlangen ernaar zowel  
persoonlijk als zakelijk beter in contact te kunnen treden met anderen. Toch blijkt dit niet zo eenvoudig.

Ik werk met psychodrama individueel met mensen in sessies, maar ook in groepen.
Voor mij is het doel om door middel van rollenspellen en oefeningen te proberen iets te doen aan problemen. Deze problemen  
kunnen van verschillende aard zijn.
In een individuele sessie kan men gebruik maken van een poppenspel