NATUURGENEESKUNDE MARLY
Copyright © 2017 by Natuurgeneeskunde Marly
Schedels


Reeds meer dan tien jaar ben ik gefascineerd door schedels. Dit zijn schedels gebeeldhouwd uit edelstenen en mineralen.

Reeds in de oudheid werden er schedels gemaakt en hierin programmeerden de mensen hun wijsheid en kennis. In workshops heb
ik geleerd om zelf met deze schedels te werken. Door gebruik te maken van alle opleidingen en ervaringen die ik in mijn praktijk
heb opgedaan, blijkt dat ik dit heel goed kan gebruiken in het werken met de schedels. Door intuïtief een aantal schedels te kiezen
en in een bepaalde vorm te plaatsen kunnen cliënten een situatie van zichzelf uitbeelden en uitwerken.

Het plaatsen van een grit van schedels is vergelijkbaar met het maken van een familieopstelling. Het geeft inzicht in bepaalde
situaties in het leven. Door de opstelling van de schedels wordt het je duidelijk hoe de omgeving acteert en hoe mensen staan ten
opzichte van elkaar en van zichzelf. Tijdens de sessie ontstaat een bepaalde energie tussen de schedels en de stenen, waardoor
helder wordt welke rol mensen innemen in bepaalde situaties.
Het samenspel van energie, de schedels en de juiste vraagstelling kan er toe leiden dat je inzicht krijgt in situaties en dat je
antwoord krijgt op je vragen.

Volgens cliënten die reeds zo'n sessie hebben gedaan, levert een schedellegging je veel op, bijvoorbeeld:

- Je staat relaxter in het leven en/of in je werksituatie
- je voelt je meer op je gemak
- je voelt je zekerder
- het geeft je duidelijkheid over hoe je in het leven staat